Rada on märgistatud lintidega.
Tartust tulijatele, Tartu – Põlva maanteelt Koorvere ristist ära keerata vasakule Kiidjärve peale ja sõita koguaeg otse niikaua, kui algab kruusatee, sealt paremale 100m on RMK parkla, oletegi kohal.
Võrust tulijatele, Põlva – Tartu maanteelt ära keerata Taevaskoja peale ja sõita koguaeg otse, kui tuleb teerist ja sealt paremale sõita niikaua, kui algab kruusatee, sealt paremal 100m on RMK parkla, oletegi kohal.

Head proovimist ja looduse nautimist.
Kui on küsimusi kohalejõudmisega või raja kohta, siis võib helistada
58517571 Küllo


Saessaare HRK kross

 

 

II etapp sõidetakse HRK krossisarja ajaloos esimest korda väljapool Võru Maakonda, nimelt Põlva Maakonnas, Vastse-Kuuste valla territooriumil, Saesaare paisjärve kaldal.

Üritusega hõlmatud ala asub osaliselt Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal, Ahja sihtkaitsevööndis ja Ahja jõe piiranguvööndis. Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal reguleerib tegevust Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrus nr 147 „Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ (edaspidi kaitse-eeskiri). Ahja jõe maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta, säilitada ja tutvustada Ahja jõe keskjooksu ürgorgu, selle lisaorge, oruveerudel esinevaid liivakivipaljandeid, allikaid, koopaid, ürgorgu ümbritsevaid kultuur- ja loodusmaastikke ning kaitsta ohustatud, haruldasi ja kaitsealuseid liike ja nende elupaiku.

Lähtudes ülaltoodust ning Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja § 5 punktist 6, võttes aluseks Keskkonnaameti peadirektori 08. mai 2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 “Regioonide põhimääruste kinnitamine” lisa 4 “Põlva-Valga-Võru regioonide põhimäärus” punkti 2.3 ning Keskkonnaameti peadirektori 08. mai 2014 käskkirja nr 1-4.1/14/243 „Volituste andmine“ punkti 1, nõustub Keskkonnaamet kaitseala valitsejana Vastse-Kuuste valla territooriumil 27.05.2015 jalgrattakrossi korraldamisega alljärgnevatel tingimustel:
1. Korraldaja teavitab osalejaid ürituse kulgemisest läbi kaitstavate loodusobjektide ning teavitab kohustusest hoiduda looduskeskkonnale kahju tekitamisest. (Teade:kui olete osaleja, siis te kulgete läbi kaitstavate loodusobjektide ning te peate osalejana hoiduma loodusele kahju tekitamisest)
2. Peale ürituse lõppemist tuleb tegevustega hõlmatud ala korrastada, likvideerida ürituse käigus tekkinud prügi ning ürituse läbiviimisega seotud tähistus (loodusesse paigaldatavad sildid, viidad ja lindid) hiljemalt 28.05.2015 kell 14.00.
3. Parkimine korraldada olemasolevatel teedel ilma maastikku kahjustamata, pärast ürituse lõppu tagada parkimisala heakord. (Teade: palun parkida olemasolevatel teedel maastikku kahjustamata)