HRK logo

MTÜ Haanja Rattaklubi arengukava 2010 - 2015

1.      Planeeringud: ·        Iga-aastase tööplaani koostamine, lähtudes arengukava tegevuste prioriteetidest; ·        Tööplaani lisana, klubi poolt korraldavate, võistluste- ja üritusteplaani koostamine; ·        Klubi liikmetele aja planeeringu hõlbsustamiseks võistluskalendri projekti koostamine; ·        Kinnitada tegevuste prioriteedid igaks aastaks; ·        Majandusaasta eelarveplaani koostamine. 2.      Tegevused: ·        Spordikoolis või eraldi struktuurina noorte treening-grupi moodustamine, jalgrattatreeningu juurutamine; ·        Võru maakonnas jalgrattavõistluste läbiviimine ja kohalike meistrite selgitamine; ·        Matkade ja vabaajaürituste korraldamine; ·        Töötada välja motivatsioonimudel ala arenguks; ·        Saada aastaks 2015 kolmes vanusegrupis koht kolme seas Eesti meistrivõistlustel jalgrattasõidus; ·        Arendada tegevusi sponsorprojektidega; ·        Kodulehe täiendamine ning selle kaudu operatiivse informatsiooni jagamine; ·        Klubi foorumi kasutamise propageerimine liikmeskonna aktiivsuse tõstmiseks; ·        Luua Võru ja Haanja ümbruskonda märgistatud jalgrattarajad, neid hooldada ning edasi arendada; ·        Pakkuda turistidele kiiditeenust. Välja töötada ning trükkida radade kaart; ·        Võistluste turvalise läbiviimise tarbeks vahendite muretsemine; ·        EJL võistluskalendrisse kuuluvate võistluste korraldamine; ·        Klubi tegevuseesmärkide tarbeks ruumide leidmine; ·        Kaasata klubi erinevatesse programmidesse. 3.      Tunnustamine: ·        Töötada välja ja rakendada klubi liikmete toetamise süsteem; ·        Aasta lõikes tunnustada klubi liikmeid silmapaistvate saavutuste eest; ·        Toetajate ja abiliste tunnustamine. 4.      Koolitus: ·        Klubi liikmetele erialaste kursuste, seminaride ja nõustamise võimaldamine; ·        Klubisiseste ja -väliste koolituste korraldamine, nõustamine. 5.      Jalgrattaspordi aruandlus: ·        Hooaja kokkuvõtte koostamine; ·        Klubi majandusaasta aruande koostamine; ·        Statistikaametile aruande esitamine; ·        Klubi liikmete tulemuste kajastamine kodulehel; ·        Võistlustulemuste arhiveerimine kodulehel. 6.      Info ja propaganda: ·        Ajaloolise informatsiooni kogumine ning arhiveerimine; ·        Klubi kodulehekülje arendamine; ·        Sõprusklubide, sponsorite, kodulehtede ja toetajate propageerimine; ·        Võimaldada võistluste ajaplaanide ja materjalide kättesaadavus kodulehel; ·        Kaastöö TV ja Raadio sporditoimetustega; ·        Koostöö trükimeedia, rääkiva- ja uue meediaga ettevõtete sporditoimetustega.

MTÜ Haanja Rattaklubi arengukava aastateks 2010 - 2015 on kinnitatud MTÜ Haanja Rattaklubi 26. jaanuari 2010. a juhatuse koosoleku otsusega.